Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Zasady adaptacji projektu

Adaptacja projektu gotowego jest potrzebna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora. Adaptacji może dokonać dowolny architekt/projektant, ale musi on mieć odpowiednie uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

Adaptacji należy dokonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi normami
i przepisami dotyczącymi sztuki budowlanej zachowując dbałość o prawidłowe rozwiązania techniczne i estetyczne.

Zakres zmian adaptacyjnych w projektach gotowych domów jednorodzinnych nie wymagających dodatkowej zgody autora projektu:

 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;
 • podpiwniczenie całości lub fragmentu budynku przy zachowaniu istniejącej wysokości cokołu;
 • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu;
 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie);
 • zmiany materiałów budowlanych konstrukcji budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku;
 • zmiany typu pokrycia dachowego (uwzględniając ciężar oryginalnego pokrycia dachowego);
 • zmiany materiałów i elementów wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz kolorystyki (zachowując odpowiedni poziom estetyki obiektu);
 • zmiana nachylenia połaci dachowych do ok. 10% (ok. 5 stopni);
 • zmiany wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10%;
 • zmiany ścianek działowych wewnątrz budynku - dostosowując projekt do indywidualnych potrzeb inwestora;
 • zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych;
 • zmiana funkcji pomieszczeń (uwzględniając wymogi dla niektórych pomieszczeń np. wentylacja, ilość okien itp.);
 • zmiana gabarytów i kształtu tarasów/schodów zewnętrznych;
 • zmiana wysięgu okapu ( ± 30cm);
 • modyfikacje/zmiany w projektach instalacji wewnętrznych (pod warunkiem, że zrobią to osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego).

Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody autora projektu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie.

Nasza Pracownia może dokonać adaptacji projektu w zakresie niezbędnych zmian na Państwa życzenie lub wykonać pełną adaptację wybranego projektu.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z nami!