Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Zakończenie budowy

W ciągu 14 dni od zakończenia budowy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Do złożenia zawiadomienia
o zakończeniu budowy domu musimy dołączyć:

  • Dziennik budowy domu (oryginał),
  • Oświadczenie kierownika budowy o tym, że dom został wybudowany zgodnie
    z projektem, pozwoleniem i przepisami oraz, że uporządkowano teren budowy,
  • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  • Potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy,
  • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
  • Protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń.

Jeśli w ciągu 21 dni od czasu złożenia zawiadomienia urząd nie zgłosi sprzeciwu, możemy legalnie zamieszkać w naszym domu. Jeszcze tylko pamiętać trzeba o złożeniu wniosku o nadanie numeru domu w Urzędzie Miasta/Gminy.