Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Kroki przed budową domu

1. Na samym początku należy sprawdzić, czy dla terenu, na jakim planujemy kupno działki, został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan istnieje i działka należy do obszarów budowlanych, to w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy uzyskamy jego wypis i wyrys. Jeśli gmina nie posiada takiego dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Warto jednak przed  tym  wybrać już projekt domu.

2. Następnie powinniśmy zwrócić się do gestorów odpowiednich sieci, czyli: zakładu gazowego (jeżeli chcemy mieć gaz i są możliwości podłączenia), energetycznego i wodno-kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Trzeba też zgłosić się do zarządcy drogi o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (najczęściej jest to Gmina lub Miasto).

3. Przed budową domu należy uzyskać również wyrys z mapy ewidencyjnej i  wypis z rejestru gruntów.

4. Następnym (i chyba najważniejszym) krokiem jest wybór projektu domu i wykonanie projektu budowlanego:

  • W pierwszej kolejności należy udać się do geodety, który sporządzi mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
  • Jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy,  to teraz trzeba wybrać i zakupić gotowy projekt bądź udać się do architekta, który sporządzi dla nas projekt indywidualny. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup projektu gotowego, to również potrzebujemy pomocy architekta, koniecznie z odpowiednimi uprawnieniami, który dokona adaptacji projektu do warunków lokalnych. Solidny architekt zadba również o wykonanie projektów branżowych - czyli przyłącza mediów (zazwyczaj architekci współpracują z projektantami instalacji sanitarnych, elektrycznych),  zaprojektuje ponadto zagospodarowanie naszej działki, a co za tym idzie lokalizację wjazdu. Uzyska również wszelkie niezbędne do skompletowania projektu budowlanego uzgodnienia. 

Po wykonaniu całości dokumentacji otrzymujemy projekt budowlany.

5. Następną czynnością będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Decyzję musimy otrzymać w ciągu 65 dni od złożenia pełnej dokumentacji do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta. Na tę dokumentację składają się:

  • wniosek o pozwolenie na budowę,
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli jest),
  • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich,
  • warunki dostawy mediów,
  • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

6. Jednym z najbardziej istotnych etapów jest wybór ekipy budowlanej. O solidności i profesjonalizmie wybranego przez nas przedsiębiorstwa możemy się dowiedzieć z referencji. Możemy oczywiście skorzystać z opinii znajomych, którzy mają doświadczenie związane ze wznoszeniem domu czy remontem mieszkania. Bardzo istotne jest, by nie zaniedbać żadnych formalności przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem budowlanym. Warto uzgodnić każdy szczegół zakresu wykonywanych prac, terminów i płatności, a także warunki zerwania i odstąpienia od umowy.

7. Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę staje sie ostateczna po 2 tygodniach od jej ogłoszenia. Odpowiednią pieczęć z klauzulą potwierdzającą ostateczność na naszym pozwoleniu na budowę  uzyskamy w Urzędzie, który tę decyzję wydał.

Gdy mamy już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych musimy o tym fakcie powiadomić Starostwo Powiatowe, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.