Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Dofinansowania, dopłaty NFOŚ

Naprzeciw wymaganiom stawianym przez Unię Europejską powstają liczne programy dofinansowań unijnych. Środki na finansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii można uzyskać zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i środków krajowych.

Dopłaty do budowy mieszkań i domów energooszczędnych – program NFOŚiGW. Jest to program priorytetowy, który ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych i wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program jest skierowany do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom / mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub mieszkania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Dopłata do zakupu lub budowy domu do 100 (110m2) - Mieszkanie dla Młodych. Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych. Program obejmuje zakup nieruchomości wyłącznie z rynku pierwotnego (dom, mieszkanie)  lub budowę domu systemem gospodarczym i jest przeznaczony dla osób do 35 roku życia (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka), które nie są właścicielem bądź współwłaścicielem innego domu lub mieszkania oraz osób do 36 roku życia, które  budują dom systemem gospodarczym. Inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę domu systemem gospodarczym, aby uzyskać dofinansowanie nie mogą przekroczyć powierzchni  100 m2 lub 110 m2 (w przypadku rodzin z co najmniej trojgiem dzieci)

Więcej informacji na stronie: www.rodzina.gov.pl

Dopłaty do instalacji kolektorów słonecznych – program NFOŚiGW. Ten program z powodzeniem działa w Polsce od 2010 roku. Zakłada on 45% dopłaty do kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Z tej oferty może skorzystać każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej.

Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO­­2w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Stawiane wymagania to: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia. Forma dofinansowania to kredyt z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji.

Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Premia Termomodernizacyjna – program BGK. Właściciele domów mogą sięgnąć fundusze na termomodernizację, którą wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu zaciągniętego na docieplenie domu lub unowocześnienie ogrzewania, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Więcej informacji na stronie: www.bgk.com.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. Rada Europejska podjęła na początku 2013 roku kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Z budżetu polityki spójności Polska otrzyma 82,3 mld. W tych programach znajdzie się również miejsce na wspieranie inwestycji, przewidujących wdrażanie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii.

Więcej informacji na stronie: www.mrr.gov.pl