Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Co zawiera projekt ?

Oferowana przez nas dokumentacja to tzw. „projekt gotowy”. Dokumentacja taka (podobnie jak wszystkie tego typu opracowania dostępne na rynku)  może stać się kompletną dokumentacją projektową, gotową do przedłożenia w urzędzie w celu wystąpienia o pozwolenie na budowę po przeprowadzeniu obowiązkowej adaptacji do warunków miejscowych. 

Nasza Dokumentacja Projektowa to 4 komplety, z których każdy składa się z: 

1. Projektu architektoniczno – budowlanego, który obejmuje:

 • Rzuty wszystkich kondygnacji. Widok dachu.
 • Rzut więźby dachowej.
 • Przekroje.
 • Elewacje.
 • Oprócz rysunków w części architektonicznej znajduje się również szczegółowy opis techniczny, który obejmuje założenia funkcjonalne budynku, podaje zestawienia podstawowych wielkości (powierzchnię i kubaturę) oraz przedstawia rozwiązania technologiczne i materiałowe przyjęte w projekcie. 

2. Projektu konstrukcji, który przedstawia:

 • Projektowane elementy żelbetowe (ilość i rozmieszczenie zbrojenia).
 • Szczegóły i detale konstrukcyjne w podstawowym zakresie (rysunki detali konstrukcyjnych, rzuty fundamentów i stropu).
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
 • Opis techniczny, który podaje rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz opisuje sposób wykonania elementów konstrukcji budynku przyjętych na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych.

3. Projektu instalacji sanitarnych, który zawiera:

 • Projekt  instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania  i gazowej.
 • Projekt wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją.
 • Opis techniczny,  w którym przedstawione są zaproponowane rozwiązania.

Ponadto w każdym projekcie znajdują się:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej (które określa klasę energetyczna budynku na podstawie obliczonego zapotrzebowania na energię).
 • Potwierdzenia kwalifikacji zawodowych projektantów oraz  potwierdzenie przynależności projektantów do Izb Zawodowych (niezbędne przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).
 • Zgoda na zmiany i adaptację projektu - oświadczenie określające szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez projektanta adaptującego.

Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia do projektu:

 • szczegółowego kosztorysu inwestorskiego;
 • projektu budowlanego instalacji solarnej;
 • dodatkowego egzemplarza projektu w formie drukowanej.