Co warto wiedzieć...

   Tu dowiesz się więcej na temat  budownictwa energooszczędnego, a także możesz zapoznać się z zasadami zakupu naszych projektów, zajdziesz też wiele istotnych informacji na temat budowy swojego domu czy  projektu domu energooszczednego.

Porady

Co to jest budownictwo energooszczędne ?

Budownictwo energooszczędne jest naturalną konsekwencją zmian, jakie następują w otaczającym nas świecie oraz propozycją takich rozwiązań, aby w przyszłości żyło się lepiej. Złoża energii pochodzącej z kopalń, ropy naftowej i gazu naturalnego powoli zaczynają się wyczerpywać, a dodatkowo rośnie zapotrzebowanie na energię w każdym zakątku świata. Ma to oczywiście wpływ na wzrost cen nośników energii, a to najbardziej interesuje każdego użytkownika / inwestora / mieszkańca. Dlatego zaczęto interesować się alternatywnymi źródłami energii oraz źródłami energii odnawialnej, których podstawę stanowi energia słoneczna.

Nie można pominąć również związku pomiędzy wytwarzaniem energii a powstaniem efektu cieplarnianego oraz niszczeniem środowiska naturalnego. Światowym priorytetem staje się ochrona klimatu. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych wdrażane są mechanizmy sprzyjające rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

W Polsce powstało kilka instytucji i agencji wspierających rozwój inwestycji energooszczędnych oraz promujących racjonalne wykorzystywanie energii. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w tym zakresie  polecamy stronę: http://www.nape.pl/

Dzięki budownictwu energooszczędnemu istnieje możliwość uzyskania wysokiego komfortu cieplnego budynku bez wysokich kosztów jego eksploatacji. Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej, odpowiednich okien ciepłochronnych, unikanie mostków termicznych oraz zachowanie szczelności budynku daje możliwość ograniczenia zużycia energii w zakresie ogrzewania budynku, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i energii elektrycznej.

Choć definicje  ustalane przez specjalistów stale ulegają zmianom, można wyróżnić trzy typy domów energooszczędnych. Są to domy energooszczędne, wysoko energooszczędne oraz pasywne. Różnią się one parametrami energetycznymi oznaczającymi roczne zapotrzebowanie na energię cieplną. Zapotrzebowanie dla domu energooszczędnego jest mniejsze od 70 kWh/m2, wysoko energooszczędnego – 40 kWh/m2. Zapotrzebowanie energetyczne w budynku pasywnym nie przekracza 15 kWh/m2 rocznie - są to obiekty mogące funkcjonować bez aktywnych systemów ogrzewania i wentylowania powietrza.

Dla domów standardowych zapotrzebowanie na energię wynosi około 110 kWh/m2.

Dla każdego budynku energooszczędność jest efektem współpracy wielu jego elementów: architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych. Dlatego trzeba o niej myśleć już na etapie projektu.

Co decyduje o energooszczędności domu? 

 1. Architektura budynku:
 • Usytuowanie względem stron świata,
 • Układ pomieszczeń,
 • Geometria budynku,
 • Rozmieszczenie i wielkość okien i innych elementów przeszklonych,
 • Stopień zwartości budynku A/V;
 1. Rozwiązania konstrukcyjne przegród budowlanych;
 2. Izolacyjność cieplna przegród budowlanych (niskie współczynniki przenikania ciepła): ścian, dachu, okien;
 3. Odpowiednia  wentylacja: np. mechaniczna z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z budynku;
 4. Rodzaj i sprawność systemu grzewczego c.o. i c.w.u. (szczególnie rozwiązania o wysokiej sprawności wytwarzania i regulacji produkcji ciepła, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii);
 5. System zarządzania budynkiem, który pozwala optymalnie sterować poborem i  produkcją energii, czyniąc budynek „inteligentnym”.